SESSIÓ DE PROVA 

En la sessió de prova el professor/a rep al client, ensenya les instal·lacions, informa del què és l’Autèntic Pilates  i manté una breu entrevista amb la persona interessada. Aquesta li explica quines són les seves necessitats, possibles molèsties corporals o lesions. Llavors es realitza una classe individual i personalitzada en els aparells. La durada de la sessió de prova és de 1’15 min i té un cost de 50€.


SESSIONS INDIVIDUALS  EN APARELLS


      ABONAMENTS
      BONO  4 SESSIONS 185€ (caduca als 2 mesos)
      BONO  8 SESSIONS 345€ ( caduca als 3 mesos)


     QUOTA
     155€/ mes
     ( Consultar condicions de matrícula)

     1 CLASSE
      
50€ 
     

SESSIONS DÚOS EN APARELLS

BONO 8 sessions 265€  ( caduca als 3 mesos)


SESSIONS GRUPALS A TERRA “MAT PILATES” (grups de màxim 5 persones)

QUOTA MENSUAL 95€ (1 classe grupal a la setmana + 1 classe individual en aparells al mes )

*Tots els preus inclouen el 21% d’IVA