“Mou-te... i el camí apareixerà” ( Proverbi Zen)

Als centres d’AIREDETERA treballem per preservar els coneixements, llegat, ensenyament i  pràctica del què és l’Autèntic Mètode Pilates, donant continuïtat a la línia de l’Escola “Romana’s Pilates”. Volem ser la referència  per la implantació d’estudis de Pilates de qualitat a la província de Tarragona, seriosos i respectuosos amb el model original. 

Integrem serveis terapèutics amb professionals qualificats per tal de donar resposta a les necessitats de cura personal de les persones amb lesions o dolències específiques. AIREDETERRA és una empresa que contribueix a la Salut i al Benestar, d’una banda a través de la realització d’un sistema d’ exercicis gimnàstics conscients des del que ofereix la disciplina del moviment corporal pròpia i específica del Mètode Pilates,  i de l’altre amb el suport de teràpies complementàries. Tot plegat amb l’objectiu de que els nostres clients assoleixin i gaudeixin d’ un estat físic i mental òptim i saludable. AIREDETERRA és Art, Vida & Moviment.


“En la alegría serás invencible” (Albert Einstein)

A AIREDETERRA volem aportar els recursos humans, logístics  i tècnics necessaris per consolidar un model de negoci enfocat a la pràctica del Mètode Pilates. Partim d’una concepció àmplia de la realitat respecte del sector econòmic en el qual la nostra empresa encaixa. Ens dirigim a contribuir favorablement a que la Salut sigui concebuda com una àrea rellevant de la nostra vida, a través de la cura del cos físic i també dels aspectes psicològics i socials que afecten a la nostra salut,  més enllà de la pràctica d’activitat física , per bé que és aquesta pràctica l’essència fonamental i el pilar de l’empresa. Treballem per millorar la relació del ésser humà entre  el  cos i la ment.

Estem enfocats en donar a conèixer l’Autèntic Pilates a la província de Tarragona, mitjançant la nostra tasca educativa i cooperativa amb d’altres centres, instal·lacions esportives o entitats que vulguin incorporar un Pilates de qualitat en la seva oferta de serveis.  En aquest sentit estem interessats en col·laborar amb escoles, instituts, universitats i d’altres entitats públiques locals per complir la nostra missió de transmetre el que és la nostra passió: L’AUTÈNTIC PILATES.

“L’excel·lència no és un acte, sinó un hàbit” (Aristòtil)

L’atenció personalitzada és la nostra prioritat.  Valorem el caràcter emprenedor i entusiasta de la promotora del projecte, la qual potencia el seu lideratge connectiu, proper, permeable i receptiu als suggeriments, crítiques i comentaris de l’equip de professionals de confiança, sempre amb voluntat de millorar.  Preservem la confidencialitat dels clients, respectem per sobre de tot la seva intimitat. És per això que ens esforcem per oferir un espai acollidor, còmode, modern i agradable, amb l’objectiu que les persones que entren en les nostres instal·lacions se sentin ben rebudes. AIREDETERRA ofereix en els seus estudis de Pilates, especialment en el de Tarragona per la seva amplitud i lluminositat,  l’espai adequat per trobar la calma interior i per desenvolupar el nostre potencial físic, mental i anímic.

Les instructores de “Romana’s Pilates” del centre mantenim el nostre ferm compromís en respectar el Mètode Pilates Original. Apostem pel Pilates de qualitat, aquesta és l’essència i el motor que dóna sentit a la creació de l’empresa, és l’activitat comercial principal, el producte diferencial i per aquest motiu el potenciarem al màxim. L’ètica i la honestedat en la transmissió d’aquesta disciplina és un dels nostres valors de base.

Tots els professionals implicats a AIREDETERRA ens ocupem d’assumir la nostra responsabilitat envers els clients que confien en la nostra tasca professional,  facilitem la proximitat en el tracte directe entre els clients i l’equip de professionals, així com  també amb la coordinadora i directora del centre.

Transparència, naturalitat, constància, coherència, flexibilitat, perseverança, emprenedoria, confiança, formació contínua i creativitat... són alguns dels valors que ens mouen i ens defineixen.