SESSIÓ DE PROVA 


En la sessió de prova el professor/a rep al client, ensenya les instal·lacions, informa del què és l’Autèntic Pilates  i manté una breu entrevista amb la persona interessada  i així aquesta li pot explicar quines són les seves necessitats, possibles molèsties corporals o lesions. Llavors es realitza una classe individual i personalitzada en els aparells. La durada de la sessió de prova és de 1’15 min i té un cost de 45€.

SESSIONS INDIVIDUALS  EN APARELLS


           ABONAMENTS
           BONO 4 SESSIONS 165€  (caduca als 2 mesos)
           BONO  8 SESSIONS 295€  (caduca als 3 mesos)


          QUOTA MENSUAL
           1 classe a la setmana 135€ /mes 
         (Consultar condicions de matrícula)


          1 CLASSE
          45€  
           

SESSIONS GRUPALS A TERRA “MAT PILATES” (grups de màxim 5 persones)

QUOTA MENSUAL 75€ (1 classe grupal a la setmana + 1 sessió individual en aparells al mes)
(Consultar condicions de matrícula)

*Tots els preus inclouen el 21% d’IVA